25

25 jaar ervaring
Al 25 jaar uw motorspecialist.

076 51 545 70
Info@advangilsmotors.nl

Aanhanger huren

Motortrailer huren.

U kunt bij ons een afzakbare motortrailer voor korte of langere termijn huren. Ideaal als je de motor mee wil nemen op vakantie of als je een dagje naar het circuit wilt. De trailer is voorzien van een disselslot en van voldoende ogen om de motor aan vast te zetten. Tevens kun je er de benodigde spanbanden bij huren.

Geremde afzakbare trailer huren

De achterzijde van deze trailer kan volledig op de grond zakken. Deze trailer is heel gemakkelijk voor het laden en lossen van een zware motorfiets of zijspancombinatie. de maat tussen de borden is 176 Cm. 

De totale maximale massa van deze aanhanger is 1.500 Kg.

U heeft om deze trailer te mogen trekken rijbewijs BE nodig, let ook op de technisch maximum massa AHW (geremd) welke op het kentekenbewijs van het trekkend voertuig staat.

Geremde afzakbare trailer huren
Regels rijbewijs en gewicht aanhanger

Kijk hier hoe zat het ook al weer met de rijbewijs regels en gewicht van de aanhanger.

Verhuurprijzen

Verhuurtijden:          
Dag   09:00 uur tot Volgende dag 09:00 uur
Weekend Vrijdag 14:00 uur tot Dinsdag 09:00 uur
Midweek Dinsdag 11:00 uur tot vrijdag 11:00 uur
Week Vrijdag 14:00 uur tot Vrijdag 09:00 uur
           
Verhuurprijzen 2019:          
  Dag Weekend Midweek Week 2 weken
           
Motortrailer afzakbaar € 40,00 € 110,00 € 150,00 € 200,00 € 390,00

Voor langere periodes prijs op aanvraag.

Huur voorwaarden

1. Schade of diefstal.

1.1 Bij schade aan de gehuurde aanhanger dient u ons onmiddellijk in te lichten. Tevens dient er bij schade een akte van cessie te worden ondertekend voor de schade uitkering door de verzekering.

1.2 Bij diefstal dient u een proces verbaal te laten opstellen door de politie. In geval van schade aan bovengenoemde artikelen dient u zelf voor repatriëring te zorgen.

1.3 Schade, verlies en diefstal zijn altijd voor rekening van de huurder. Mocht u bij aanvang van uw huurperiode een gebrek constateren aan de aanhanger, dan dient u dit direct aan ons te melden, omdat anders de schade op u verhaald wordt.

2. Reservering.

2.1 Bij vastlegging van de huurperiode dient u een bedrag aan reserveringskosten te betalen. Deze kosten bedragen 25% van het huurbedrag, met een minium bedrag van €25,-.

2.2 De resterende huurprijs dient voldaan te zijn bij de aanvang van de huurperiode of contant te worden voldaan bij het afhalen van de aanhanger.

3. Annulering.

3.1 Annulering dient schriftelijk te gebeuren.

3.2 Bij annulering tot zes weken vóór de huurperiode wordt € 25,- administratiekosten in rekening gebracht.

3.3 Bij annulering vanaf zes weken voor de huurperiode bent u verplicht de gehele huursom te betalen. Indien wij alsnog een huurder vinden voor de door u gereserveerde periode, bent u alleen € 50,- administratiekosten verschuldigd.

4. Borgsommen.

4.1 De te betalen borgsom bedraagt € 200,-.

4.2 De borgsom dient gestort te zijn bij de aanvang van de huurperiode, of contant betaald te worden bij de aanvang van de huurperiode.

4.3 De borgsom wordt terugbetaald wanneer de aanhanger in de staat wordt teruggebracht, zoals de huurder de aanhanger opgehaald heeft. Eventuele schade wordt met de borgsom verrekend.

5. Afhalen.

5.1 Bij het afhalen van de gehuurde aanhanger, dient de huurder zich te kunnen legitimeren door middel van een geldig rijbewijs. Een kopie van het rijbewijs dient achter te blijven bij de verhuurder.

6. Diversen.

6.1 De verhuurder behoudt zich te allen tijde het recht voor de huurovereenkomst te ontbinden, zonder tussenkomst van de rechter en het gehuurde onverwijld weer tot zich te nemen onverminderd verhuurders recht om van huurder vergoeding van kosten, schaden en interesten te vorderen.

6.2 Het is de huurder verboden: - de gehuurde aanhanger aan derden in gebruik af te staan, deze te bewaren of te verhuren en evenmin om deze te verkopen of op andere wijze te vervreemden; - enige reparatiehandelingen aan het gehuurde object uit te voeren of uit te laten voeren, zonder uitdrukkelijke toestemming van de verhuurder.

6.3 De huurder dient zelf zorg te dragen voor een trekhaak aan de motor en voor een juiste kentekennummerplaat.

6.4 De aanhangers dienen volledig schoon (binnen en buiten) te worden ingeleverd. Wanneer dit niet gebeurt, worden er schoonmaakkosten in rekening gebracht.

Wetgeving

Welk rijbewijs heb ik nodig om met een motortrailer te rijden

U heeft rijbewijs B, BE of B+ (code 96) nodig om met een aanhanger te mogen rijden achter uw auto. Welk rijbewijs u moet hebben, hangt af van de maximale toegestane massa en het voertuig dat de aanhanger trekt.

Klik hier voor de informatie van de Rijksoverheid

Welk aanhanger gewicht mag je trekken met je auto

Op de kentekencard staan de trekgewichten vermeld als;

  • Technisch maximum massa AHW (geremd)
  • Technisch maximum massa AHW (ongeremd)

De volledige trekgegevens staan alleen bij een personenauto op de kentekencard vermeld.

Core Warning:PHP Startup: Unable to load dynamic library '/usr/local/php70/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20151012/imagick.so' - libpng16.so.16: cannot open shared object file: No such file or directory