25

25 jaar ervaring
Al 25 jaar uw motorspecialist.

076 51 545 70
Info@advangilsmotors.nl

Nieuwsberichten

Nieuws

Nieuws van de Rechtbank m.b.t. kentekenplaat.

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft onlangs uitspraak gedaan in een hoger beroep zaak betreffende het aanbrengen van een kentekenplaat links of rechts van het midden op de motor, zoals diverse choppers, custom en eigenbouw motoren hebben. Er heerste lange tijd onduidelijkheid over of dit wel of niet mocht, extra gevoed door eerdere tegenstrijdige rechtbank uitspraken, maar het Hof heeft nu beslist dat dit niet is toegestaan. Het verbod is gebaseerd op de Regeling Kentekens en Kentekenplaten (artikel 7, lid 6), waarin wordt gesteld dat ‘de kentekenplaat moet loodrecht op het verticale mediaanvlak van het voertuig zijn aangebracht en zich in verticale stand bevinden, met een tolerantie van 5%’. Omdat het Hof het hoogste rechtsorgaan voor dergelijke zaken is in Nederland, geldt de uitspraak van het arrest als jurisprudentie en vormt daarmee een richtlijn voor latere, vergelijkbare zaken. (bron: Motorrijders Actie Groep)

Terug naar overzicht